Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc NCT

NCT (viết tắt của từ Neo Culture Technology) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được mô tả có số lượng thành viên không giới hạn. NCT hiện bao gồm các thành viên: Taeyong, Taeil, Johnny, Yuta, Kun, Doyoung, Ten, Jaehyun, WinWin, Jungwoo, Lucas, Mark, Xiaojun, Hendery, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, YangYang, Chenle và Jisung. Họ quảng bá bằng nhiều sub-unit khác nhau: NCT U, NCT 127, NCT Dream và WayV. NCT thuộc quyền quản lý của SM Entertainment.

profile-NCT-1

Thông tin Profile NCT

 • Tên Fandom của NCT: NCTzen
 • NCT Fan Color: Lime
 • Tài khoản chính thức của NCT:
 • Twitter: @NCTsmtown
 • Instagram: @nct
 • Facebook: NCT.smtown
 • vLive: NCT
 • Website: nct.smtown
 • Vyrl: R0D9PQ

Profile các thành viên NCT

Taeyong

profile-Taeyong

 • Tên khai sinh: Lee Tae Yong (이태용)
 • Nghệ danh: Taeyong (태용)
 • Vị trí: Leader, Rapper, Dancer, Vocalist, Center/Face of the Group, Visual
 • Sinh nhật: Ngày 1 tháng 7 năm 1995
 • Cung hoàng đạo: Cự Giải
 • Chiều cao: 175 cm (5’9″)
 • Cân nặng: 58 kg (128 lbs)
 • Nhóm máu: O
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Taeyong

Taeil

profile-Taeil-1

 • Tên khai sinh: Moon Tae Il (문태일)
 • Nghệ danh: Taeil (태일)
 • Vị trí: Vocalist
 • Sinh nhật: Ngày 14 tháng 6 năm 1994
 • Cung hoàng đạo: Song Tử
 • Chiều cao: 171 cm (5’7″)
 • Cân nặng: 60 kg (132 lbs)
 • Nhóm máu: O
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Taeil

Johnny

profile-Johnny-1

 • Tên khai sinh: Seo Young Ho (서영호)
 • Nghệ danh: Johnny (쟈니)
 • Tên tiếng Anh: John Suh
 • Vị trí: Rapper, Dancer, Vocalist
 • Sinh nhật: Ngày 9 tháng 2 năm 1995
 • Cung hoàng đạo: Bảo Bình
 • Chiều cao: 184 cm (6’0″)
 • Cân nặng: 68 kg (149 lbs)
 • Nhóm máu: B
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Johnny

Yuta

profile-Yuta

 • Tên khai sinh: Nakamoto Yuta (中本悠太)
 • Nghệ danh: Yuta (유타)
 • Tên tiếng Hàn: Joong Yoo Tae (중유태)
 • Vị trí: Vocalist, Rapper, Dancer
 • Sinh nhật: Ngày 26 tháng 10 năm 1995
 • Cung hoàng đạo: Thiên Yết
 • Chiều cao: 176 cm (5’9″)
 • Cân nặng: 60 kg (132 lbs)
 • Nhóm máu: A
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Yuta

Kun

profile-Kun

 • Tên khai sinh: Qian Kun (錢錕)
 • Nghệ danh: Kun (쿤)
 • Tên tiếng Hàn: Jeon Gon (전곤)
 • Vị trí: Vocalist
 • Sinh nhật: Ngày 1 tháng 1 năm 1996
 • Cung hoàng đạo: Ma Kết
 • Chiều cao: 176 cm (5’9″)
 • Cân nặng: 60 kg (132 lbs)
 • Nhóm máu: B
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Kun

Doyoung

profile-Doyoung

 • Tên khai sinh: Kim Dong Young (김동영‬)
 • Nghệ danh: Doyoung (도영)
 • Vị trí: Vocalist
 • Sinh nhật: Ngày 1 tháng 2 năm 1996
 • Cung hoàng đạo: Bảo Bình
 • Chiều cao: 178 cm (5’10”)
 • Cân nặng: 60 kg (132 lbs)
 • Nhóm máu: B
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Doyoung

Ten

profile-Ten-1

 • Tên khai sinh: Chittaphon Leechaiyapornkul (ชิตพล ลี้ชัยพรกุล)
 • Nghệ danh: Ten (텐)
 • Tên tiếng Hàn: Lee Young Heum (이영흠)
 • Tên tiếng Trung: Li Yong Qin (李永钦)
 • Vị trí: Dancer, Rapper, Vocalist
 • Sinh nhật: Ngày 27 tháng 2 năm 1996
 • Cung hoàng đạo: Song Ngư
 • Chiều cao: 170 cm (5’7″)
 • Cân nặng: 59 kg (130 lbs)
 • Nhóm máu: A
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Ten

Jaehyun

profile-Jaehyun

 • Tên khai sinh: Jung Jae Hyun nhưng sau đó đổi thành Jung Yoon Oh (정윤오)
 • Nghệ danh: Jaehyun (재현)
 • Vị trí: Vocalist, Dancer, Rapper, Visual
 • Sinh nhật: Ngày 14 tháng 2 năm 1997
 • Cung hoàng đạo: Bảo Bình
 • Chiều cao: 180 cm (5’11”)
 • Cân nặng: 63 kg (138 lbs)
 • Nhóm máu: A
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Jaehyun

WinWin

profile-WinWin

 • Tên khai sinh: Dong Si Cheng (董思成)
 • Nghệ danh: WinWin (윈윈)
 • Tên tiếng Hàn: Dong Sa Sung (동사성)
 • Vị trí: Dancer, Vocalist
 • Sinh nhật: Ngày 28 tháng 10 năm 1997
 • Cung hoàng đạo: Thiên Yết
 • Chiều cao: 178 cm (5’10”)
 • Cân nặng: 60 kg (132 lbs)
 • Nhóm máu: B
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về WinWin

Jungwoo

profile-Jungwoo

 • Tên khai sinh: Kim Jung-woo (김정우)
 • Nghệ danh: Jungwoo (정우)
 • Tên tiếng Trung: Jin Ting You (金廷祐)
 • Vị trí: Vocalist, Dancer
 • Sinh nhật: Ngày 19 tháng 2 năm 1998
 • Cung hoàng đạo: Song Ngư
 • Chiều cao: 180 cm (5’11”)
 • Cân nặng: 58 kg (128 lbs)
 • Nhóm máu: AB
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Jungwoo

Lucas

profile-Lucas

 • Tên khai sinh: Huang Xuxi / Wong Yuk-hei (黃旭熙)
 • Nghệ danh: Lucas (루카스)
 • Tên tiếng Hàn: Hwang Wook-hee (황욱희)
 • Vị trí: Rapper, Vocalist, Dancer
 • Sinh nhật: Ngày 25 tháng 1 năm 1999
 • Cung hoàng đạo: Bảo Bình
 • Chiều cao: 183 cm (6’0″)
 • Cân nặng: 65 kg (143 lbs)
 • Nhóm máu: O
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Lucas

Mark

profile-Mark

 • Tên khai sinh: Mark Lee
 • Nghệ danh: Mark (마크)
 • Tên tiếng Hàn: Lee Min Hyung (이민형)
 • Vị trí: Rapper, Vocalist
 • Sinh nhật: Ngày 2 tháng 8 năm 1999
 • Cung hoàng đạo: Sư Tử
 • Chiều cao: 174 cm (5’9″)
 • Cân nặng: 60 kg (132 lbs)
 • Nhóm máu: A
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Mark

Xiao Jun

profile-Xiao-Jun-1

 • Tên khai sinh: Xiao Dejun (肖德俊)
 • Nghệ danh: Xiao Jun (소준)
 • Tên tiếng Hàn: So Deok Jun (소덕준)
 • Vị trí: Main Vocalist, Rapper, Visual
 • Sinh nhật: Ngày 8 tháng 8 năm 1999
 • Cung hoàng đạo: Sư Tử
 • Nhóm máu: A
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Xiao Jun

Hendery

profile-Hendery

 • Tên khai sinh: Won Kunhang/Huang Guanheng (黄冠亨)
 • Nghệ danh: Hendery (헨데리)
 • Tên tiếng Hàn: Hwang Kwan Hyung (황관형)
 • Vị trí: Lead Dancer, Vocalist, Rapper, Visual
 • Sinh nhật: Ngày 28 tháng 9 năm 1999
 • Cung hoàng đạo: Thiên Bình
 • Nhóm máu: O
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Hendery

Renjun

profile-Renjun

 • Tên khai sinh: Huang Ren Jun (黄仁俊)
 • Nghệ danh: Renjun (런쥔)
 • Tên tiếng Hàn: Hwang In Joon (황인준)
 • Vị trí: Vocalist
 • Sinh nhật: Ngày 23 tháng 3 năm 2000
 • Cung hoàng đạo: Bạch Dương
 • Chiều cao: 170 cm (5’7″)
 • Cân nặng: 52 kg (115 lbs)
 • Nhóm máu: O
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Renjun

Jeno

profile-Jeno

 • Tên khai sinh: Lee Je No (이제노)
 • Nghệ danh: Jeno (제노)
 • Vị trí: Dancer, Vocalist, Rapper
 • Sinh nhật: Ngày 23 tháng 4 năm 2000
 • Cung hoàng đạo: Kim Ngưu
 • Chiều cao: 177 cm (5’10”)
 • Cân nặng: 58 kg (128 lbs)
 • Nhóm máu: A
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Jeno

Haechan

profile-Haechan

 • Tên khai sinh: Lee Dong Hyuk (이동혁)
 • Nghệ danh: Haechan (해찬)
 • Vị trí: Vocalist, Dancer
 • Sinh nhật: Ngày 6 tháng 6 năm 2000
 • Cung hoàng đạo: Song Tử
 • Chiều cao: 174 cm (5’9″)
 • Cân nặng: 57 kg (126 lbs)
 • Nhóm máu: AB
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Haechan

Jaemin

profile-jaemin

 • Tên khai sinh: Na Jae Min (나재민)
 • Nghệ danh: Jaemin (재민)
 • Vị trí: Rapper, Dancer, Vocalist
 • Sinh nhật: Ngày 13 tháng 8 năm 2000
 • Cung hoàng đạo: Sư Tử
 • Chiều cao: 176,5 cm (5’10”)
 • Cân nặng: 60 kg (132 lbs)
 • Nhóm máu: AB
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Jaemin

YangYang

profile-YangYang

 • Tên khai sinh: Liu YangYang (刘扬扬)
 • Nghệ danh: YangYang (양양)
 • Vị trí: Main Rapper, Lead Dancer, Vocalist, Maknae
 • Sinh nhật: Ngày 10 tháng 10 năm 2000
 • Cung hoàng đạo: Thiên Bình
 • Nhóm máu: O
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về YangYang

Chenle

profile-Chenle

 • Tên khai sinh: Zhong Chen Le (钟辰乐 / 鍾辰樂)
 • Nghệ danh: Chenle (천러)
 • Tên tiếng Hàn: Jong Jin Rak (종진락)
 • Vị trí: Vocalist
 • Sinh nhật: Ngày 22 tháng 11 năm 2001
 • Cung hoàng đạo: Thiên Yết/Nhân Mã
 • Chiều cao: 174,2 cm (5’9″)
 • Cân nặng: 58 kg (128 lbs)
 • Nhóm máu: A
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Chenle

Jisung

profile-Jisung-nct

 • Tên khai sinh: Park Ji Sung (박지성)
 • Nghệ danh: Jisung (지성)
 • Vị trí: Dancer, Vocalist, Rapper, Maknae
 • Sinh nhật: Ngày 5 tháng 2 năm 2002
 • Cung hoàng đạo: Bảo Bình
 • Chiều cao: 178,8 cm (5’10”)
 • Cân nặng: 60 kg (132 lbs)
 • Nhóm máu: O
 • Xem thêm: Tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú vị về Jisung

Có thể bạn muốn xem:

 • Profile NCT U
 • Profile NCT 127
 • Profile NCT Dream
 • Profile WayV

Nguồn: Kprofiles.com

Bạn có thích NCT không? Bạn có biết thêm những điều thú vị về NCT? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng mọi người nhé!

Bạn có thích NCT không? Bạn có biết thêm những điều thú vị về NCT? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng mọi người nhé!

Bài viết liên quan