Tuyển tập video

Cho Con Gần Ba Thêm Chút Nữa - Trần Minh Thư | Tập 2 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Đã Có Anh Hai - Quốc Hưng | Tập 2 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Mưa Bay Tháp Cổ - Nguyễn Phi Long | Tập 2 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Em Tôi - Trần Thị Hồng Thư | Tập 2 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Hurt - Lê Châu Như Ngọc | Tập 1 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Con Có Mẹ Rồi - Nguyễn Trần Phương Trúc | Tập 1 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Faded - Hà Phương Linh | Tập 1 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - Huỳnh Thu Hằng | Sống Như Những Đóa Hoa - Nguyễn Vũ Minh Anh

Vì Đâu - Nguyễn Lê Minh Nguyên | Tập 1 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Đốm Lửa - Trần Nam Khánh | Tập 1 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Mẹ Yêu - Lê Thanh Ngân | Tập 1 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Con Đường Tôi - Duy Linh | Tập 1 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017