Tuyển tập video

Giấc Mơ Chapi - Nguyễn Ngọc Trọng | Tập 4 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Radio - Nguyễn Ngọc Châu Linh | Tập 4 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Giấc Mơ Của Tôi - Nguyễn Võ Ngọc Giàu | Tập 4 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Hồ Trên Núi - Nguyễn Huy Hoàng | Tập 4 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Hello - Dương Ngọc Ánh | Tập 4 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Mái Đình Làng Biển - Đặng Hữu Lâm | Tập 4 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Bùi Mộng Thơm | Tập 4 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Ngẫu Hứng Sông Hồng - Nguyễn Minh Nhật | Tập 4 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Về với Đông - Bùi Bích Vy | Tập 4 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Huyền Thoại Mẹ - Hoàng Thị Thu Hà | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Giấc Mơ Trưa - Trần Ngọc Gia Hân | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Ba Kể Con Nghe - Trần Xương Nhi | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017