Tuyển tập video

Giấc Mơ Trưa - Trần Ngọc Gia Hân | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Ba Kể Con Nghe - Trần Xương Nhi | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Chợt Như Giấc Mơ - Nguyễn Vũ Phương Anh | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Đêm Ả Đào - Đặng Đình Tâm | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Bring Me To Life - Lương Phương Linh | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Firework - Đào Nguyễn Hải Bình | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Bão Đêm - Khả Vy | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Đất Nước Lời Ru - Nguyễn Thị Minh Ngọc | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Nội Tôi - Nguyễn Tâm Hào | Tập 2 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Đi Học - Hồng Ân | Tập 2 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Sắc Màu - Huỳnh Nguyễn Gia Hân | Tập 2 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Áo Mùa Đông - Nguyễn Phi Khang | Tập 2 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017