OFF THE AIR

Con Cò - Hữu Lâm, Huy Hoàng, Duy Khánh - Vòng Đối Đầu Tập 8 Giọng Hát Việt Nhí 2017

Tôi Là Một Ngôi Sao…

GIỌNG HÁT VIỆT NHÍ - MÙA 5

Con Cò - Hữu Lâm, Huy Hoàng, Duy Khánh - Vòng Đối Đầu Tập 8 Giọng Hát Việt Nhí 2017

1

Tôi Là Một Ngôi Sao…

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

GIỌNG HÁT VIỆT NHÍ - MÙA 4

GIỌNG HÁT VIỆT NHÍ - MÙA 3