OFF THE AIR

Cho Con Gần Ba Thêm Chút Nữa - Trần Minh Thư | Tập 2 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

Về Ăn Cơm - Milana…

Sắc Màu - Huỳnh Nguyễn…

Đột nhập hậu trường luyện…

Trailer Tập 5 Giọng Hát…

Video mừng sinh nhật Vũ…

Mừng sinh nhật từ hậu…

GIỌNG HÁT VIỆT NHÍ - MÙA 5

Cho Con Gần Ba Thêm Chút Nữa - Trần Minh Thư | Tập 2 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017

1

Về Ăn Cơm - Milana…

Sắc Màu - Huỳnh Nguyễn…

3

Đột nhập hậu trường luyện…

Trailer Tập 5 Giọng Hát…

5

Video mừng sinh nhật Vũ…

Mừng sinh nhật từ hậu…

7 9 11 13

GIỌNG HÁT VIỆT NHÍ - MÙA 4

GIỌNG HÁT VIỆT NHÍ - MÙA 3