Giọng Hát Việt Nhí - The Voice Kids Viet Nam - Website chính thức

Giọng Hát Việt Nhí - Trang web chính thức của Chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Cung cấp video, tin tức và hình ảnh chính thức của Chương trình Giọng Hát Việt Nhí.

Logo Giọng Hát Việt Nhí 2013
Đơn vị tổ chức chương trình giọng hát việt

CẨM LY

Team
  •  Dương Khắc Linh


    Dương Khắc Linh

  • Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang

    Hồ Hoài Anh
    Lưu Hương Giang