Giọng Hát Việt Nhí - The Voice Kids Viet Nam - Website chính thức

Giọng Hát Việt Nhí - Trang web chính thức của Chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Cung cấp video, tin tức và hình ảnh chính thức của Chương trình Giọng Hát Việt Nhí.

Logo Giọng Hát Việt Nhí 2013
Đơn vị tổ chức chương trình giọng hát việt
Đơn vị tài trợ Đơn vị tài trợ
Vòng sơ tuyển trực tiếp tại Hà Nội

Cẩm Ly

Team
  •  Lam Trường


    Lam Trường

  • Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang

    Hồ Hoài Anh
    Lưu Hương Giang

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ CHÍNH

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

ALC